Tuotetestaus

IMG_0226

Tuotetestaus eli Mystery shopping on yksi MTC:n tuotteista. Tuotetestauksia on tehty eri puolilla Suomea runsas 100 kappaletta ja testaukset räätälöidään aina kunkin yrityksen toiveiden mukaan.

IMG_8504Tuotetestauksen aikana MTC:n edustaja vierailee “tuntemattomana” yrityksessä sovitun aikataulun mukaan ja tekee huomioita mm. miljööstä, tuotteista, asiakaspalvleusta ja yrityksen markkinoinnista. Tuotetestauskäyntejä tehdään yleensä 2-5 kappaletta.
IMG_8528
Käynneistä tehdään raportti, joka sisältää käyntien aikana tehdyt huomiot ja saadut kokemukset. Lisäksi raportissa annetaan konkreettisia kehittämisehdotuksia.

Tarjous
IMG_8460
Peruspaketti
– 2 käyntiä eri henkilön suorittamana raportteineen 250 euroa, lisättynä erikseen sovittavilla matkakuluilla

MONIPUOLINEN JA MONIALAINEN MTC VUODESTA 1985