ASIAA AURINKOLINNASTA

Porin Yyterin vesiliukumäen tontin vuokraoikeus siirtyi syksyllä 2018 Yyterin Toimintadyynit Oy:ltä Manu Toivonen Training Companylle (MTC Oy). Uusi nimi alueelle on nyt Aurinkolinna.

Kesän 2019 teemana oli ”siisti ja kunnosta aluetta”. Alueella olevien vanhojen toimintojen jäljiltä olevia rakenteita ja epäpuhtauksia siistittiin ja kunnostettiin. Vanha lipunmyyntipiste muutettin Aurinkolinnan myyntipisteeksi ja näyttelytilaksi. Lisäksi alueelle tehtiin hiekkaesteitä eroosion ja hiekan kulkeutumisen estämiseksi samaan tapaan kuin Porin kaupungin ympäristövirasto on isoilla dyyneillä tehnyt.

Kesän 2020 toiminnan lähtökohtana oli asiakkaiden positiivinen palaute ja ideat. Aurinkolinnan alueen siistiminen jatkui, mm. rakenteita uusittiin ja alueelle istutettiin 100 kääpiökatajaa ja 300 rantavehnän tainta estämään hiekan kulkeutumista ja eroosiota.

Aurinkolinnan kehittäminen jatkui edelleen kesän 2021- 2023 aikana. MTC Oy:llä on vuokrasopimus noin 3800m” alueesta vuoteen 2067. Alueella on rakennusoikeutta 1500m2. Tontti on kaavassa merkitty P-12 palvelurakennusten korttelialueeksi virkistyskäyttöä ja matkailua palvelevia rakennuksia varten.

Tavoitteena on investoida alueeseen 150.000 – 500.000 euroa ja kehittää Aurinkolinnasta vuosien varrella uusi Yyterin matkailun vetonaula. Alueelle on laadittu eri toiminnallisia toteutusvaihtoehtoja, jotka ovat laskennassa ja niistä laaditaan feasibility study. Tavoitteena on, että alueen kokonaisuus on valmiina vuonna 2027.

Aurinkolinnan toiminnassa ja suunnittelussa huomioidaan myös Porin kaupungin, alueen yrittäjien ja Ramboll Finland Oy:n yhdessä tekemä suunnitelma koko Yyterin alueen kehittämiseksi.

Katso: Aurinkolinnan kesä 2023, Elämää Aurinkolinnassa ja Aurinkolinnan Toimintatorstait heinäkuussa 2023.

Lisätietoja Manu Toivonen

+358 500 533572 tai manu.toivonen@mtc.fi